Projekt „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Poddziałania: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Dowiedz się więcej na temat projektu-

 

Formy wsparcia

Indywidualne Poradnictwo zawodowe

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym dla każdego Kandydata/tki projektu. Spotkania te mają za zadanie wspomóc uczestnika/czke  projektu w rozwiązywaniu kłopotów zawodowych  oraz pomogą w planowaniu ścieżki zawodowej (więcej informacji).

Szkolenie zawodowe

W zakresie usług zadań uczestników projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dla 65 Kandydatów/tek umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku pracy. Tematyka szkoleń, kursów dobierana będzie według zdiagnozowanych potrzeb kandydata/tki. ( więcej informacji)

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Biuro projektu

Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

w części Burowej hotelu Arbiter)

email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16