Aktualności

WMCISZ-3 Stworzenie indyw...

Forma Wsparcia - Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) - Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie IŚR Termin : 07.01.2022 do 14.01.2022 Czas trwania : 6 godzin Miejsce spotkań : ul. Dworcowa 19, 12-130 Pasym

WMCISZ-2 Stworzenie indyw...

Forma Wsparcia : Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) - Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie IŚR Termin : 07.01.2022 do 15.01.2022 Czas trwania : 6 godzin Adres Miejsca spotkań : Zw. Jaszczurczego 12 c, 82-...

PAB-1 Szkolenie – P...

Szkolenie : Pracownik Administracyjno-Biurowy z obsługą komputera Termin : 09.12.2021 do 13.12.2021 Dodatkowe informacje : Pracownik Administracyjno-Biurowy z obsługą komputera, łączna liczba godzin szkolenia 40 h — w okresie od 09.12.2021 do 1...

PAB-1 Kompleksowe i indyw...

Forma Wsparcia : Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy TERMINY : 07.12.2021 oraz 12.12.2021 Cel : Rozmowa z Uczestnikiem/czką projektu, celem zebrania informacji w ramach wspólnego poszukiwania...

PAB-1 Grupowe Poradnictwo...

Forma Wsparcia : GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE TERMIN : 06.12.2021 oraz 10.12.2021 Czas trwania : 4 godziny + przerwy Miejsce realizacji : ul. Władysława Jagiełły 40, 13-200 Działdowo

PAB-1 Indywidualne poradn...

Forma Wsparcia : Indywidualne poradnictwo zawodowe Termin : 06.12.2021 do 11.12.2021 Cel : Poznanie predyspozycji i możliwości poprzez badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Czas trwania : 3 godziny Adres miejsca : ul. Władysława Jagieł...

PAB-1 Kompleksowe i indyw...

Forma Wsparcia : Kompleksowe i Indywidualne poradnictwo psychologiczne TERMIN : 04.12.20021 do 09.12.2021 Czas trwania spotkania : 4 godzina Miejsca realizacji wsparcia : ul. Władysława Jagiełły 40, 13-200 Działdowo  

PAB-1 Indywidualne doradz...

Forma Wsparcia - Doradztwo w zakresie aspektów zdrowotnych w ramach Indywidualnego doradztwa zdrowotnego TERMINY : 04.12.2021 do 11.12.2021  Cel : Przekazanie wiedzy i narzędzi, przyczyniających się do złagodzenia lub wyeliminowania barier zdrowotny...

PAB-1 Stworzenie Indywidu...

Forma Wsparcia: Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) - Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie IŚR TERMIN: 25.11.2021 do 07.12.2021 Czas trwania  : 6 godzin Miejsca realizacji wsparcia : ul. Władysława Jagiełł...

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Biuro projektu

Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

w części Burowej hotelu Arbiter)

email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16