Formularz zgłoszeniowy

  zgłoszenie wstępne

  Zapis wstępny do niczego nie zobowiązuje. Wysyłając formularz otrzymasz zwrotnie więcej informacji na temat projektu.

  Jednocześnie wwysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu, ale stanowi wstępną weryfikację.
  O przyjęciu do projektu ostatecznie decyduje personel projektu po dostarczeniu do Biura projektu
  oryginałów wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

  Dane Kandydata


  Weryfikacja kwalifikalności


  TakNie


  TakNie

  Dane kontaktowe

  Wybór szkolenia

  Spawanie metodą TIG 141Logistyk/SpedytorPracownik działu handlowego (techniki sprzedaży)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ dla potrzeb realizacji procesu wstępnej rekrutacji do projektu. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja procesu wstępnej rekrutacji do projektu WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ.
  Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania. Administratorem danych jest CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO z siedzibą w Sielcu, ul. Sielec 1A.

  Kontakt:

  CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

  Biuro projektu

  Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

  w części Burowej hotelu Arbiter)

  email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

  telefon: +48 603 295 750

  Godziny pracy:

  poniedziałek – piątek

  8-16